Privacyverklaring

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V., gevestigd aan Donk 20a 5995 PM KESSEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.ikwileenautoverpanden.nl Donk 20a 5995 PM KESSEL 077 - 4101580

Lex is de Functionaris Gegevensbescherming van AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. Hij is te bereiken via info@ikwileenautoverpanden.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikwileenautoverpanden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens > 2 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Google Analytics, UTMA, 2 jaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikwileenautoverpanden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ikwileenautoverpanden.nl

 

Voordelen van het verpanden van uw auto:
  • Geen lastige procedures zoals een BKR-toetsing
  • Na goedkeuring ontvangt u direct uw leenbedrag
  • Betrouwbaar adres met jarenlange ervaring
  • Discrete afhandeling met schriftelijke afspraken
  • Meer dan 2000 tevreden klanten!
  • Alleen voor auto's met een waarde vanaf € 3.000

Onafhankelijke beoordelingen door gebruikersOnafhankelijke beoordelingen door gebruikers. (10)

Je dient een beoordeling: Page One
5/5 (10)
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarEmpty Star
Nuri Fadi Naser schreef...
Ik wilde mijn auto verkopen en was wel nieuwsgierig hoe dit in zijn werk ging. Heb het formulier ingevuld en heb snel een reactie gekregen. Het was een prima bod dus ik heb mijn auto verkocht!
1 May 2014 22.19
Gravatar
Full StarFull StarFull StarFull StarFull Star
Carlover schreef...
Komt heel professioneel over en heeft verstand van zaken, kortom zeer het aanraden waard.
3 March 2014 08.47
Pagina 4 van 5

Beoordeling toevoegen

* Verplichte informatie
(wordt niet getoond)
Captcha
Refresh
 
Geef decode in:
 
Akkoord met toevoegen beoordeling. *
 
maak een keuze